ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА
НА НАДАННЯ ПОСЛУГ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Публічний договір (далі Оферта) відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України та "Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями", затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 № 103, є офіційною пропозицією Компанії "ТОВ Голдкоуч" (далі - Компанія), опублікованою на Інтернет-сайті Компанії https://ivan10.com, щодо надання послуг фізичним і юридичним особам (далі - Користувачі) з проведення тематичних тренінгів, семінарів, конференцій, майстер-класів, воркшопів, конференцій та інших заходів, а саме: проведення тематичних тренінгів.

1.2. Прийняття (акцепт) цієї Оферти означає повне і беззастережне прийняття Користувачем усіх умов без будь-яких винятків та/або обмежень і прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України до укладення сторонами двостороннього письмового договору на умовах, що викладено нижче в цій Оферті.

1.3. Дана Оферта вважається укладеною (акцептованою) з моменту заповнення Користувачем облікового запису на Сайті Компанії та надходження грошових коштів Користувача на розрахунковий рахунок Компанії.

1.4. Приймаючи цей договір, Користувач підтверджує, що: користувач повнолітній і має повну дієздатність; інформація, що надається ним при замовленні товарів або послуг, є правильною та актуальною; надана контактна інформація може бути використана з метою інформування про зміни в роботі, акційні пропозиції або іншу інформацію, пов'язану з діяльністю Компанії.
ПРОСТІШЕ КАЖУЧИ
Цей документ — це усний договір, який укладається з вами автоматично після того, як ви погодилися з умовами під час реєстрації або оформлення замовлення. А після внесення оплати, всі умови договору набувають юридичної сили.
2. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ
2.1. З метою цієї Оферти наведені нижче терміни використовуються в такому значенні:

Оферта — цей публічний договір на надання послуг, публічна пропозиція Компанії, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі, з метою укласти договір про надання послуг, на умовах, зазначених в Оферті.

Сайт — Інтернет-сайт https://ivan10.com, що використовується Компанією на правах власності для надання послуг відповідно до цієї Оферти.

Акцепт — повне і беззастережне прийняття Користувачем умов Оферти.

Компанія "GoldCoach" — товариство з обмеженою відповідальністю "Голдкоуч", зареєстроване відповідно до законодавства України 28 грудня 2018 року, в особі Директора Зімбіцького Івана Михайловича, місцезнаходження - Україна, м. Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 36е, офіс 127, поштовий індекс 01133.

Користувач — особа, яка здійснила акцепт цієї Оферти на викладених у ній умовах та отримала доступ до інформації, розміщеної на Сайті.

Послуга — програма, тематичні тренінги, семінари, конференції, майстер-класи, воркшопи у форматі вебінару, офлайн-заходи або онлайн-трансляції, які організовує Компанія за допомогою сервісів Сайту.

Замовлення — окремі позиції з асортиментного переліку Послуг, зазначені Користувачем при розміщенні заявки на Сайті Компанії або замовлені будь-яким іншим способом.

Аутентифікаційні дані — унікальний ідентифікатор Користувача, який використовується для доступу до особистої сторінки (логін, пароль, адреса електронної пошти Користувача).

Законодавство — положення чинного законодавства України, які застосовуються до цієї Оферти.

Контент Сайту — результати інтелектуальної діяльності та прирівняні до них засоби індивідуалізації, зокрема: літературні твори, тексти, лекції, виступи, промови; комп'ютерні програми, програми та додатки для мобільних телефонів; аудіовізуальні твори, відеокурси, фонограми; інфографіка, зображення, товарні знаки та знаки обслуговування, комерційні позначення та фірмові найменування, логотипи; гіпертекстові посилання, їх фрагменти, інформація, віджети й інші об'єкти, що розміщуються на Веб-сайті.

Несанкціонований доступ — використання аутентифікаційних даних користувача третьою особою.

Обліковий запис — аутентифікаційні дані та особисті дані Користувача, що зберігаються на серверах Сайту.

Особистий кабінет — кабінет, створений за допомогою програмних можливостей Сайту в результаті отримання Користувачем доступу до облікового запису, що містить Особисті дані.

Особисті дані — достовірна, повна та актуальна інформація, що дає змогу провести процедуру авторизації Користувача та добровільно і безоплатно розміщується Користувачем.

Реєстрація Користувача — встановлена Компанією процедура та результат внесення до бази зареєстрованих Користувачів їхніх особистих даних та/або іншої інформації про Користувача з метою ідентифікації Користувача.

ABC кабінет — закрита онлайн платформа, що містить матеріали контенту Послуг, доступ до яких надається Користувачеві, виходячи з обраного ним пакета послуг (програми) або Послуги, після оплати Користувачем вартості Послуги.

Інформаційні послуги — будь-які послуги Виконавця, види та вартість яких визначено на Сайті, з надання обмеженого доступу Замовника до Сайту відповідно до умов Оферти для участі в тематичних тренінгах у форматі вебінарів, супутніх їм семінарах у форматі вебінарів, а також інформаційних послуг Виконавця з надання за плату мультимедійних курсів-тренінгів (тренінги у записі), та супутніх інформаційних послуг Виконавця у формі консультацій, за допомогою використання безоплатного програмного забезпечення.

Фронт-енд програма — програма вартістю до 50 дол, проводиться в онлайн або офлайн режимі.

Інтенсив — програма вартістю до 50 дол, проводиться в онлайн або офлайн режимі.

Коучинг — індивідуальна консультація тривалістю 60-90 хвилин.
3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ
3.1. Предметом цієї Оферти є платне надання Користувачеві послуг з проведення тематичних тренінгів, семінарів, конференцій, майстер-класів, воркшопів у форматі вебінарів, офлайн-заходів або онлайн-трансляцій за допомогою сервісів Сайту Компанії відповідно до умов цієї Оферти.

3.2. Компанія надає Користувачам разові послуги (наприклад, участь у живому заході, офлайн-тренінгу, семінарі) за разову плату, а також оформлення передплати на низку послуг — за щомісячну плату.

3.3. Разові послуги — послуги Компанії, які надаються Користувачеві протягом певного короткого періоду або в конкретно встановлену дату і оплачуються Користувачем одноразово в розмірі повної вартості послуги. По закінченню зазначеного терміну, надання послуг припиняється автоматично, дії з боку Користувача, спрямовані на припинення послуг, не потрібні.

3.4. Підписка на послуги — послуга або пакет послуг Компанії, які надаються Користувачеві регулярно на підставі щомісячної оплати або іншої регулярної оплати.
Підписка надається Користувачеві автоматично на певний строк, але не менше, ніж на мінімальний строк підписки, встановлений умовою обраної послуги.
Строк дії передплати обчислюється календарними днями, і припиняється незалежно від того, були використані Послуги, чи ні.

Кожна підписка скасовується окремо.
Користувач може скасувати підписку без зазначення причин у будь-який час по закінченню відповідного мінімального терміну підписки або в день закінчення періоду, на який підписку було продовжено.

3.5. Перелік і вартість кожного виду послуги або підписки на послуги, а також інші істотні умови їх надання публікуються на Сайті Компанії.

3.6. Компанія може встановлювати додаткові умови для окремих категорій послуг. Такі умови також публікуються на Сайті Компанії і є частиною цієї Оферти.

3.7. Компанія може вносити зміни до умов цієї Оферти шляхом розміщення чинної редакції Оферти на Сайті, про що повідомляється Користувач.

Використання Користувачем послуг Компанії після внесення змін до тексту цього Договору є підтвердженням прийняття умови Договору з урахуванням внесених змін.

У разі незгоди Користувача з новими (зміненими) умовами Оферти, Компанія зупиняє надання послуг такому Користувачеві та видаляє його обліковий запис.
Про що ж ми домовилися?
Ми надаємо вам послуги згідно з вартістю, опублікованою на нашому сайті та/або згідно з виставленим рахунком, а ви погоджуєтесь оплатити послуги після їх замовлення. Усі умови надання послуг публікуються на нашому сайті.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОМПАНІЇ
4.1. Компанія зобов'язується:

 1. надавати Користувачеві послуги згідно з умовами цієї Оферти;
 2. надавати Користувачеві цілодобовий доступ до Сайту з використанням облікового запису Користувача;
 3. забезпечити безперервність послуг відповідно до обраного Користувачем пакета послуг;
 4. інформувати Користувача про статус виконання заявки та факт здійснення успішної оплати;
 5. забезпечити Користувача необхідними матеріалами для проходження програми;
 6. консультувати Користувача при оформленні, підтвердженні, оплаті заявки;
 7. забезпечити конфіденційність обробки персональних даних Користувача;
 8. забезпечити надання Користувачеві повної та достовірної інформації про послугу, що надається, на його вимогу.

4.2. Компанія має право:

 1. у будь-який час вносити необхідні зміни в роботу Сайту;
 2. вносити зміни в умови цієї Оферти шляхом розміщення чинної редакції Оферти на Сайті та збереженням раніше діючої версії
 3. вносити в односторонньому порядку зміни в матеріали програми та вартість послуг з попередньою їх публікацією на Сайті, публікуючи зазначені зміни на Сайті, не пізніше 30 (тридцяти) робочих днів з дня їх внесення (прийняття).
 4. відхилити заяву на реєстрацію від будь-якого Користувача, у разі порушення цим Користувачем умов Договору, в тому числі, відповідно до порядку проходження реєстрації.
 5. заблокувати обліковий запис Користувача або припинити надання Користувачеві послуг в односторонньому порядку в разі порушення ним умов цієї Оферти;
 6. переуступати або іншим способом передавати свої права та обов'язки, що випливають з його відносин з Користувачем, третім особам з одночасним повідомленням про це Користувача.
 7. залучати для надання послуг сторонніх фахівців;
 8. вимагати від Користувача відшкодування шкоди, заподіяної діями Користувача, переносити заняття, передбачені графіком, з одного дня на інший, але своєчасно, попередивши Користувача не менше, ніж за три дні.
 9. не допускати Користувача до програми в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

4.3. Компания не несет ответственность за не предоставление услуги по доступу к веб-сайту или отдельным сервисам Сайта по причинам, не зависящим от Компании.

Ми довіряємо нашим клієнтам і розраховуємо, що ви будете: використовувати надану інформацію та навчальні матеріали лише для особистого споживання; вчасно вносити оплату за наші послуги; а також шанобливо ставитиметеся до всіх учасників процесу навчання.
5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА
5.1. Користувач зобов'язаний:

 1. сумлінно виконувати умови цієї Оферти, своєчасно вносити плату за послуги за обраним навчальним планом;
 2. не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати з будь-якою метою інформацію та матеріали, що стали йому доступні на Сайті, за винятком їх особистого використання;
 3. під час отримання послуг виконувати законні вимоги Компанії, не з'являтися на заняття в стані алкогольного та/або наркотичного сп'яніння, виявляти повагу до оточуючих;
 4. повідомляти належним чином Компанію про відмову від послуг, відповідно до умов цієї Оферти;
 5. ознайомлюватися з актуальною версією цієї Оферти під час користування сервісами Сайту;
 6. ознайомитися зі змістом, умовами реєстрації та порядком надання Послуг, а також з додатковими вимогами. У разі якщо Користувачеві не повністю зрозумілі будь-які умови надання Послуг, в тому числі, порядок оплати, Користувач зобов'язується уточнити ці умови;
 7. оплатити в повному обсязі, самостійно або через третіх осіб, вартість послуг;
 8. використовувати послуги виключно відповідно до положень цієї Оферти та чинного законодавства України.

5.2. Користувач має право:

 1. отримувати послуги, передбачені цією Офертою;
 2. вимагати дотримання Компанією умов цієї Оферти;
 3. користуватися послугами Компанії, не створюючи при цьому незручностей для інших Користувачів і Компанії;
 4. участі в тематичних тренінгах, семінарах, конференціях, майстер-класах, воркшопах у форматі вебінарів, офлайн-заходах або онлайн-трансляціях за допомогою сервісів Сайту після повної передоплати послуг;
 5. право відмовитися від послуг і запросити повернення грошових коштів, згідно з умовами повернення грошей, передбачених у п. 7 цієї Оферти;
 6. використовувати отримані послуги виключно для власного споживання.

5.3. Користувач несе відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Сайті, повідомляє іншим Користувачам, а також за будь-яку взаємодію з іншими Користувачами, що здійснюються ним на свій ризик.
6. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
6.1. Компанія надає обмежений доступ Користувачеві до Інформаційної послуги, розміщеної на Сайті, за умови повної передоплати цієї послуги.

6.2. Користувач отримує доступ до сервісів Сайту за наявності у нього технічної можливості скористатися цим доступом.

6.3. Обсяг Послуг, залежить від умов придбаного Користувачем продукту та пакету послуг.

6.4. Інформація про конкретну Послугу та/або склад конкретної Послуги, інформація про умови надання доступу до Послуг, специфікація вимог та/або рекомендації щодо технічного забезпечення для доступу до Послуг, інші відомості або вимоги, що мають та/або можуть бути повідомлені Користувачеві згідно з цією Офертою або вимогами законодавства, оприлюднюються на Сайті Компанії або повідомляються Користувачеві у тексті Договору під час укладення Договору чи доводяться до його відома за допомогою електронних повідомлень, надісланих на електронні пошти, спрямовані на електронну пошту.

6.5. Види та способи оплати кожного виду Інформаційної послуги зазначаються на Сайті.

6.6. Користувач має право в будь-який час змінити оплачений пакет послуг і перейти з придбаного пакету послуг на інший пакет послуг з більшою вартістю, в рамках одного продукту (послуги), за умови доплати різниці у вартості пакетів.
В такому випадку, Компанія виставляє додатковий рахунок і перехід на інший пакет здійснюється на наступний день після отримання повної оплати.

6.7. Компанія залишає за собою право заблокувати обліковий запис Користувача або припинити надання Користувачеві послуг в односторонньому порядку в разі порушення ним умов цієї Оферти.

При цьому Компанія не зобов'язана повертати Користувачеві внесену плату.

Зазначеними порушеннями є публікації або інші висловлювання Користувача в коментарях або іншим чином під час надання Послуг, які містять інформацію, що є рекламою або містить нецензурні вирази чи іншим чином ображає інших учасників тренінгів або Компанію, або може бути використана для:

 • закликів до повалення конституційного ладу,
 • порушення територіальної цілісності України,
 • пропаганди війни, насильства, жорстокості,
 • розпалювання расової, національної, релігійної ворожнечі,
 • вчинення терористичних актів,
 • посягання на права і свободи людини.

6.8. Компанія також залишає за собою право анулювати участь Користувача в тренінгу в разі встановлення факту передачі ним реквізитів для участі в тренінгах третім особам, зокрема шляхом публікації у відкритому доступі індивідуального посилання (URL) для участі Користувача в даному тренінгу, розповсюдження Користувачем інформації та матеріалів, отриманих ним у зв'язку з участю в програмі. Використання інформації та матеріалів допускається тільки в особистих цілях і для особистого використання Користувача. Доступ Користувача для участі в тренінгу забезпечується не більше ніж для одного слухача (користувача) за кожним індивідуальним доступом.

6.9. Можливість скасування/перенесення тренінгу встановлюється Компанією самостійно. Компанія не несе відповідальності перед Користувачем за невиконання та/або неналежне виконання своїх зобов'язань у зв'язку з відміною або перенесенням тренінгу не з вини Компанії, про що Користувач був поінформований на Сайті або будь-яким іншим способом відповідно до умов цієї Оферти.

6.10. Сайт Компанії може містити посилання на інші ресурси мережі Інтернет. Акцептуючи Оферту, Користувач погоджується, що Компанія не несе жодної відповідальності за доступність цих ресурсів і за їхній контент, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням контенту цих ресурсів.
Оплатите наши услуги, убедитесь, что у вас хороший сигнал wi-fi и исправный компьютер, будьте в назначенное нами время в назначенном месте вовремя – это все, что нужно сделать, чтобы мы оказали вам выбранные услуги.
7. ПОРЯДОК ВІДМОВИ ВІД ПОСЛУГ. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ
7.1. Користувач має право у строки та на умовах, викладених у цій Оферті, відмовитися від оплаченої послуги та запросити повернення коштів.

7.2. Для програми GPS 3X (GPS Перезавантаження 3Х):

 • Сплачено повну вартість участі;
 • Відвідав мінімум 10 розборів з експертами-практиками;
 • Пройшов повністю фронтенд у рамках пакета (відвідав мінімум 2 модулі програми і виконав мінімум 1 практичне завдання).

7.3. Для програми GPS 5X (GPS Перезавантаження 5Х):

 • Сплачено повну вартість участі;
 • По закінченню 6 місяців клієнт не повернув 200% своєї інвестиції в програму, при цьому відвідано 3 або більше зустрічей мозкового центру, 10 або більше менторських сесій з наставниками (онлайн), пройдено 2 заплановані коуч-сесії. Клієнт при цьому надав підтверджувальні документи, що інвестиція не була повернута.

7.4. Для програми GPS 10X (GPS Перезавантаження 10Х):

 • Сплачено повну вартість участі;
 • По закінченню 6 місяців (12 місяців для річної програми коучингу) клієнт не повернув 300% своєї інвестиції в екосистему, але водночас було відвідано 3 або більше зустрічей мозкового центру, 10 або більше менторських сесій з Наставниками (онлайн), пройдено 10 сесій з коучем і виконано всі розписки. Клієнт при цьому надав документи, які підтверджують, що інвестиція не була повернута.

7.5. Для програм GPS Gold, GPS Diamond, GPS Platinum:

 • Клієнт не пропустив жодної коуч-сесії (не менше 10 коуч-сесій або 20 коуч-сесій для річних пакетів);
 • Клієнт виконав усі дії за Розписками і надав підтвердження, і жодного разу не платив ціну слова;
 • Клієнт щонайменше 1 раз поставив запитання Івану Зімбіцькому на телекласі.

7.6. Для запиту повернення необхідно написати листа на e-mail: support@ivan10.com не пізніше 7 днів після закінчення програми індивідуального коучингу (тобто після проведення 10-ї сесії або 20-ї сесії в разі річного пакету коучингів).

7.7. Гарантія повернення на Master Mind Грошові Дії, Master Mind Власник Бізнесу 1 Ступінь і Master Mind Власник Бізнесу 2 Ступінь, Master Mind Грошові Дії 2.0 Практика не передбачена. У пакеті Master Mind Грошових Дій 10Х гарантію повернення передбачено тільки на індивідуальну роботу з коучем, якщо після закінчення індивідуальної роботи з коучем у рамках системи не отримано 300% повернення інвестицій у разі виконання клієнтом таких умов:

 • Клієнт не пропустив жодної коуч-сесії (проведено всі сесії в рамках пакета 10 коуч-сесій);
 • Клієнт відвідав 10 і більше сесій з Наставниками (онлайн);
 • Клієнт виконав усі дії за Розписками і надав підтвердження, і жодного разу не платив ''ціну слова'';
 • Клієнт при цьому надав документи, які підтверджують, що інвестиція не була повернута.

7.8. Гарантія повернення інвестицій не поширюється на бізнеси, дохід яких на момент початку коуч-сесій становить менше $1000 на місяць.

7.9. Гарантія не поширюється на неповні оплати або внесення резервів. У цьому випадку можливе тільки переведення на інші продукти компанії.

7.10. Умови повернення для індивідуального коучингу в рамках фронт-енд програм або інтенсивів:

 • Сума внесена користувачем за проходження індивідуального коучингу не підлягає поверненню.
 • У разі, якщо користувач з якихось причин не може скористатися послугою, сплачена сума може бути використана для оплати інших програм компанії.
 • Якщо користувачеві було призначено дату і час проведення коучингу, але користувач не з'явився на нього, коучинг вважається проведеним, а послуга наданою.

7.11. Для фронт-енд програм або інтенсивів діє протягом 30 днів після проходження програми. Днем завершення програми вважається наступний день після модуля 4. Проходженням програми вважається відвідування користувачем мінімум двох модулів і виконання мінімум одного практичного завдання. У разі оплати користувачем програми в пакеті з коучингом, повернення можливе тільки суми вартості програми, сума за коучинг не підлягає поверненню.

7.12. Сума, внесена користувачем для резервування своєї участі (резерв) у програмі, є неповерненою. Якщо клієнт з якихось міркувань не побажав проходити програму, то сплачена сума може бути використана для оплати інших програм/послуг компанії.

7.13. Повернення внесеної оплати здійснюється в розмірі, не більшому за розмір суми, внесеної Користувачем, з вирахуванням комісії банку.

7.14. Для відмови від послуг та оформлення повернення, Користувач повинен подати письмову заяву, в якій зазначити зазначені при оформленні замовлення дані: прізвище, ім'я, по батькові, електронну пошту, номер телефону, назву Послуги (тренінгу, пакету послуг), дату замовлення, інформацію про платежі, причини відмови від послуг, а також підтвердження здійсненої оплати. Заява має бути підписана Користувачем і надіслана за поштовою адресою Україна, м. Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 36е, офіс 127, поштовий індекс 01133, або відсканована і надіслана на електронну адресу support@ivan10.com.

7.15. Компанія має право збільшити строк розгляду заяви на повернення грошових коштів, але не більше ніж на 21 календарний день, для перевірки Компанією зазначених у заяві даних.

7.16. Повернення здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту надання правильно заповненої заяви на повернення та надання документу, що підтверджує оплату, у безготівковому порядку за банківськими реквізитами, зазначеними в заяві на повернення, за вирахуванням понесених Компанією витрат.

7.17. Грошові кошти, не підлягають поверненню, та утримуються Компанією у розмірі повної передоплати, у разі: якщо Користувач не був присутнім на програмі не з вини Компанії; недотримання порядків та розмірів оплати при розстрочці платежу Користувачем (якщо за узгодженням Сторін така розстрочка була надана Компанією Користувачеві).

7.18. Послуги вважаються наданими належним чином і в повному обсязі, якщо протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту закінчення терміну надання послуг, Користувач не виставив рекламацію Компанії.

7.19. Для програм GPS 10X (GPS Перезавантаження 10Х), GPS Gold, GPS Diamond, GPS Platinum, а також інших програм, у яких є індивідуальна робота з коучем, компанія ТОВ ''ГОЛДКОУЧ'' знімає з себе гарантійні зобов'язання у разі, якщо:

 • Клієнт не почав роботу з коучем не з вини компанії в період 6 тижнів і більше з моменту оплати програми. При цьому не сповіщав компанію про необхідність старту початку участі пізніше.
 • Клієнт понад 6 тижнів не виходить на зв'язок для підбору коуча для індивідуальної роботи, водночас клієнту надано доступи в програму. У такому разі після закінчення терміну участі, послуга буде вважатися як надана без можливості клієнтом подачі запиту на повернення.
Ми завжди йдемо назустріч нашим клієнтам — зв'яжіться з нашою службою підтримки та/або з вашим менеджером. Ваше питання буде вирішено!
8. ПЕРЕНЕСЕННЯ ТЕРМІНІВ НАДАННЯ ПОСЛУГ
8.1. Не пізніше двох (2) місяців з дати оплати Послуг (здійснення першого платежу) можливе перенесення термінів надання Послуг на інші календарні дати та проходження програми з наступним потоком (на умовах аналогічного пакета участі, еквівалентного придбаному за вартістю).
У такому разі повернення грошових коштів не здійснюється, нові можливі календарні дати програми повідомляються Компанією додатково.

8.2. Перенесення строків надання Послуг можливе не більше одного разу.

8.3. Для перенесення строків надання послуг Користувач повідомляє Компанію в порядку, передбаченому п. 7.16. цієї Оферти.

8.4. У разі, якщо Послуги були надані в повному обсязі до закінчення строку відмови та/або до моменту отримання запиту на повернення, повернення грошових коштів не здійснюється.
Якщо ми навіть і переносимо дати, то це буває вкрай рідко, і ми завжди повідомляємо про це завчасно та узгоджуємо з вами.
9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Компанія і Користувач зобов'язуються в разі виникнення суперечок і розбіжностей, пов'язаних з наданням Послуг, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору.

9.2. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку, сторони мають право звернутися до суду відповідно до чинного законодавства України.
Цей договір регулюється законодавством України і являє собою повну домовленість між вами і нами. Якщо ви порушите умови договору, ми можемо призупинити надання послуг. Іноді трапляються форс-мажори і якщо вже це трапилося, то ні ви, ні ми не несемо відповідальності за виконання договору, доки форс-мажор має місце. Ви підтверджуєте, що маєте право укласти з нами договір, надали нам правдиву інформацію, ознайомилися з умовами, розумієте, про що написано в договорі, а також розумієте, які можуть бути наслідки, якщо ви порушуєте умови договору.
10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
10.1. За невиконання або неналежне виконання умов цієї Оферти Користувач і Компанія несуть відповідальність, передбачену цією Офертою та чинним законодавством України.

10.2. У разі порушення Користувачем умов Оферти Компанія звільняється від виконання взятих на себе зобов'язань. Користувач усвідомлює, що порушення ним умов цієї Оферти призводить до її розірвання Виконавцем в односторонньому порядку з подальшим припиненням/призупиненням надання послуг.

10.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань, якщо їхньому виконанню перешкоджає надзвичайна та невідворотна за даних умов обставина (непереборна сила), як це визначено в законодавстві України про непереборну силу (форс-мажор), включно з: діями органів державної влади, пожежею, повінню, землетрусом, іншими стихійними діями, відсутністю електроенергії та/або збоями роботи комп'ютерної мережі, страйками, громадськими заворушеннями, безпорядками, будь-якими іншими обставинами, що не обмежуються лише такими, що діють за Договором, а не за його умовами. При цьому строк виконання зобов'язань за Договором відтерміновується пропорційно часу, протягом якого діяли такі обставини.

Якщо вищевказані обставини триватимуть понад 30 (тридцять) календарних днів, то кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір, письмово повідомивши іншу Сторону за 10 календарних днів до дати розірвання.
11. ІНШІ УМОВИ
11.1. Користувач гарантує, що всі умови Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень і застережень.

11.2. Умови цієї Оферти діють до моменту відкликання/зміни Оферти Компанією.

11.3. Часом вчинення будь-яких дій у межах Оферти є Київський час.

11.4. Користувач повідомлений, що, користуючись Сайтом, він повністю ознайомлений і погоджується з Правилами користування сайтом https://ivan10.com/ та Політикою конфіденційності та захисту персональних даних користувачів сайту https://ivan10.com/
ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ
https://ivan10.com/
Цей документ регулює правила користування сайтом https://ivan10.com/, що належить товариству з обмеженою відповідальністю "ТОВ Голдкоуч", зареєстроване згідно із законодавством України 28 грудня 2018 року, в особі Директора Зімбіцького Івана Михайловича, місцезнаходження — Україна, м. Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 36е, офіс 127, поштовий індекс 01133.
Щоб ми могли надати вам наші послуги, вам слід зареєструватися на нашому сайті. Реєстрація безкоштовна. Нікому і ніколи не передавайте свій логін і пароль, а також номери та/або пін-коди ваших банківських карт. Ми ніколи не запитуємо у клієнтів цю інформацію.
ПРОСТІШЕ КАЖУЧИ
1. Загальні умови
Користуючись цим Сайтом і його додатками, а також шляхом реєстрації на Сайті свого облікового запису (акаунта) Користувач дає згоду на дотримання всіх умов, викладених у цих Правилах.

Компанія залишає за собою право в будь-який час вносити зміни до викладених Правил, які набувають чинності негайно після їх публікації на Сайті.

Користувач зобов'язується ознайомитися з цими Правилами перед кожним використанням Сайту.

Якщо Користувач продовжує користуватися Сайтом після оприлюднення змінених Правил, це означає його згоду на дотримання Правил з усіма їхніми змінами.

Якщо будь-які умови цих Правил або зміни до них є неприйнятними для Користувача, він повинен припинити користування Сайтом.
2. Реєстрація на Сайті
Надання Користувачеві Послуг можливе за умови проходження Користувачем процедури реєстрації на Сайті.
Реєстрація Користувача на Сайті є безкоштовною та добровільною.

При реєстрації на Сайті, Користувач вводить ім'я Користувача, адресу електронної пошти та номер телефону.
Обробка персональних даних Користувача здійснюється згідно з Політикою конфіденційності та захисту персональних даних користувачів сайту https://ivan10.com/.
Реєстрація Користувача на Сайті означає повне і безумовне прийняття Користувачем умов Оферти.

Користувач не має права передавати свої логін і пароль, пов'язані з його особистим обліковим записом, використовуваним ним для доступу до ресурсу goldcoach.ru, третім особам і несе повну відповідальність за їхнє збереження, самостійно обираючи спосіб зберігання.

Користувач несе відповідальність за збереження в конфіденційності свого пароля.

При встановленні Користувачем фактів несанкціонованого доступу до свого облікового запису, він зобов'язується в найкоротші терміни повідомити про цю обставину Компанію.

Компанія ніколи не вимагає надання Користувачем будь-якого номера або пін-коду банківської картки.

У разі появи таких запитів (на веб-сайті або у вигляді електронних повідомлень) Користувачеві слід негайно припинити використання Сайту та повідомити про це Компанію.

Компанія ніколи не надсилає Користувачеві електронних запитів з проханням зазначити, підтвердити або будь-яким іншим чином повідомити Компанії вказаний Користувачем під час реєстрації пароль.

У разі втрати Користувачем автентифікаційних даних (пароля) для доступу на Сайт, повторне отримання Користувачем загублених даних може бути здійснено особисто Користувачем з використанням сервісів Сайту, а саме через форму відновлення пароля.
Контент сайту
Всі матеріали, опубліковані на Сайті, захищені авторським правом і знаходяться у володінні або під контролем Компанії "ТОВ Голдкоуч".

Контент Сайту та Контент Послуг є інтелектуальною власністю Компанії "ТОВ Голдкоуч" або використовується нею з належним чином оформленої згоди третіх осіб і підлягає охороні відповідно до законодавства України.
Поширення Користувачем у будь-який спосіб отриманої інформації в комерційних цілях без отримання прямої згоди Компанії на такі дії забороняється.

Надання Користувачеві доступу до сторінок Сайту не означає, що Користувачеві надається будь-яка ліцензія на використання об'єктів інтелектуальної власності Компанії.

Будь-яке програмне забезпечення, доступне на веб-сайті для завантаження, є об'єктом інтелектуальної власності Компанії та/або її партнерів.

Використання програмного забезпечення тренінгу регулюється умовами ліцензійного договору, що надається Користувачеві для прийняття його умов при завантаженні такого програмного забезпечення.

У разі якщо ліцензійний договір на використання програмного забезпечення тренінгу не надається Користувачеві, Компанія надає Користувачеві право використовувати програмне забезпечення виключно для особистого некомерційного використання Користувача, при цьому плата за використання такого програмного забезпечення включена у вартість.

Усі права на програмне забезпечення тренінгу, включно з авторськими та іншими виключними правами щодо такого програмного забезпечення, зберігаються за Компанією та/або виробником програмного забезпечення.
Контент сайту та контент послуг — наша інтелектуальна власність. Будь-яке її поширення вами в комерційних цілях без отримання нашої згоди — незаконне.
Умови користування Сайтом
Користування Сайтом здійснюється виключно із законною метою і таким чином, щоб не порушувати права інших користувачів, не обмежувати та не перешкоджати доступу інших осіб до Сайту та його використання.

Користувачам забороняється завантажувати, розповсюджувати та публікувати на Сайті контент будь-якого наклепницького, образливого, непристойного, порнографічного чи іншого незаконного характеру; рекламні прояви, комерційні повідомлення, а також повідомлення, що не мають інформаційного навантаження та не стосуються тематики ресурсу.

Будь-які матеріали, поширені Користувачем іншим користувачам (коментарі, форум, повідомлення, рецензії, текст, відео, аудіо та фотографії, а також комп'ютерний код і додатки) можуть бути видалені або змінені Компанією у зв'язку з порушенням цих Правил.
Не порушуйте права інших користувачів, не завантажуйте і не публікуйте наклеп, образи, непристойну інформацію та/або рекламу — ми негайно видалимо подібне. Пам'ятайте, що ми можемо в будь-який момент на власний розсуд призупинити доступ до сайту, в тому числі за порушення цих правил.
Припинення доступу до Сайту
Компанія може, на свій розсуд, видалити або призупинити доступ до всього Сайту або його частини з будь-якої причини, включно з порушенням або невиконанням цих Правил.
Різне
Ці Правила застосовуються відповідно до законодавства України.

Будь-які спори щодо реалізації цих Правил будуть вирішуватися відповідним судом, в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Матеріали Сайту можуть містити посилання, пов'язані з іншими Інтернет-сайтами, ресурсами та рекламодавцями. Оскільки ми не несемо відповідальності за доступність цих зовнішніх ресурсів або їхній зміст, у разі сумніву щодо будь-якого зовнішнього посилання звертайтеся до адміністратора такого веб-сайту.
Зворотній зв'язок
Для зв'язку з Компанією - власником Сайту Користувач може звернутися за електронною адресою: support@ivan10.com або надіслати письмове повідомлення за поштовою адресою - Україна, м. Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 36е, офіс 127, поштовий індекс 01133.
ПОЛІТИКА
конфіденційності та захисту персональних даних користувачів сайту
https://ivan10.com/
Дана Політика конфіденційності та захисту персональних даних регулює порядок обробки персональних даних користувачів сайту https://ivan10.com/ Компанією "ТОВ Голдкоуч", а саме надає інформацію про володільця та розпорядника персональних даних, встановлює мету використання таких персональних даних, види персональних даних, що збираються, взаємодію Компанії з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних.
Якщо ви фізична особа, то ви погоджуєтеся передати свої персональні дані для того, щоб ми могли виконати ваше замовлення. Адже якщо ви не дозволите використовувати ваші дані, ми навіть не зможемо зателефонувати вам, оскільки не матимемо права зберігати ваше ім'я та номер телефону.
ПРОСТІШЕ КАЖУЧИ
1. Информация о владельце и распорядителе персональных данных
Владельцем и распорядителем персональных данных пользователей сайта https://ivan10.com/ является Компания "ООО Голдкоуч", зарегистрированное в соответствии с законодательством Украины 28 декабря 2018 года, в лице Директора Зимбицкого Ивана Михайловича, местонахождение - Украина, г. Киев, улица Евгения Коновальца, дом 36е, офис 127, почтовый индекс 01133.
2. Цілі використання персональних даних
Компанією "ТОВ Голдкоуч" здійснюється обробка персональних даних користувачів сайту https://ivan10.com/ з метою надання їм послуг компанії та сервісів Сайту, передбачених публічною офертою.
3. Види персональних даних, що збираються
Компанією "ТОВ Голдкоуч" здійснюється обробка наступних персональних даних користувачів сайту https://ivan10.com/:

 • дані, що надаються користувачем під час заповнення реєстраційних форм і в процесі користування сервісами (ім'я, по батькові, прізвище, адреса електронної пошти, номер контактного телефону, стать);
 • файли cookie;
 • IP-адреси;
 • параметри налаштувань інтернет-браузерів.

Компанія "ТОВ Голдкоуч" збирає дані про статистику відвідування Сайту. Відомості можуть містити інформацію про з'єднання, трафік, браузер користувача, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет і знаходження на Сайті. Місце зберігання та обробки персональних даних знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 36е, офіс 127, поштовий індекс 01133.
4. Права суб'єкта персональних даних
Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" користувачі сайту https://ivan10.com/, як суб'єкти персональних даних, мають такі права, а саме:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або надати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема, інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані;

 • на доступ до своїх персональних даних;

 • отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

 • пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

 • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними;

 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність і ділову репутацію фізичної особи;

 • звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних

 • вносити застереження щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

 • відкликати згоду на обробку персональних даних;

 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

 • на захист від автоматизованого рішення, яке має правові наслідки.
Мы соблюдаем все требования законодательства и уважаем ваши права обладателя персональных данных.
5. Термін зберігання персональних даних
Персональні дані зберігаються протягом строку не більше, ніж це необхідно з метою їх обробки.

Після того, як суб'єкт персональних даних перестає бути користувачем Сайту шляхом видалення свого облікового запису на Сайті, його персональні дані автоматично видаляються.
6. Взаємодія Компанії з третіми особами щодо персональних даних
Компанія "ТОВ Голдкоуч" не здійснює передачу персональних даних третім особам, окрім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб'єкта персональних даних або в інших випадках, викладених у цій Політиці.

Компанія розуміє, що особиста інформація є цінністю та невід'ємним змістом, зокрема, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, і тому вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації користувачів, яка добровільно та усвідомлено передається останніми Компанії.

На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході за посиланням на інші веб-сайти дія цієї Політики на такі сайти поширюватися не буде.
7. Заходи безпеки та засоби захисту персональних даних
Компанія "ТОВ Голдкоуч" використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Однак, незважаючи на всі зусилля, Компанія не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають за межами регулювання Компанії.

Компанія забезпечує застосування всіх відповідних зобов'язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних та організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованому або незаконному розголошенню або обробці такої інформації та даних, їх випадковій втраті, знищенню або пошкодженню.

Компанія надає доступ до інформації та персональних даних лише уповноваженим співробітникам, які взяли на себе зобов'язання за забезпечення конфіденційності такої інформації та даних відповідно до вимог Компанії.

Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи допускається у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
8. Умови доступу до персональних даних
Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди користувача, наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

Користувач має право на отримання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, за умови зазначення прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання (місця перебування) та реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, встановлених законом. Доступ користувача до даних про себе здійснюється безоплатно.

Відстрочення доступу користувача до своїх персональних даних не допускається. Відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний строк вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п'яти календарних днів.

Повідомлення про відстрочення доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження такого рішення.

Рішення про відстрочення або відмову в доступі до персональних даних може бути оскаржено до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або через суд.
З метою поновлення, отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення персональних даних, що обробляються Компанією "ТОВ Голдкоуч", суб'єкт персональних даних може звернутися за електронною адресою: support@ivan10.com або надіслати письмову заяву (скаргу) за поштовою адресою Україна, м. Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 36е, офіс 127, поштовий індекс 01133.
І ви, і ми розуміємо, що вся інформація, передана один одному, є конфіденційною і не може передаватися третім особам.
Ми гарантуємо, що ваші персональні дані не будуть передані третім особам.
Поширення ваших персональних даних без вашої згоди не допускається. Ми використовуємо найкращі методи сучасної технології, щоб забезпечити їхній захист.
Ви маєте повне, невідкладне і безкоштовне право на доступ до ваших персональних даних.